Ιστορίες από αλάτι

df2827885c496a4c96e7782085de2ebf

απόντιστη θύρα
μυρίζει θάλασσα και γραίγο

στο παχύ μπλε
σφηνωμένο το χρυσό δόντι της ναυτοσύνης

.

.