Πελαγία Φυτοπούλου, Η Δόνα Χούλια κατέβηκε στην πολιτική

Tio Zarraluki

.

Είπα ψέματα.
Ο Δον Βασίλιο δεν σκότωσε τη Δόνα Χούλια.Δεν έγινε έτσι.
Εγώ την σκότωσα.
Κουράστηκα πολύ να εξιστορήσω λεπτομερώς την ιστορία
με τους τριακόσιους.”Είμαι δεινός αφηγητής, μαντάμ”
-Ω,ξείν’ αγγέλειν Λακεδαιμονίοις ότι τήδε κείμεθα, τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι.-
Περίμενα να ενθουσιαστεί η σκύλα, να με ανταμείψει κάπως.
Αντί γι’ αυτό είπε γελώντας:

 ”Ω, Έλληνα, πάντα θα μάχεσαι υπό σκιάν
Ω, Έλληνα, πάντα ένας προδότης θα σε πονά”

Painting: Tio Zarraluki

.

.

Advertisements