Ντίνος Χριστιανόπουλος, Μικρά ποιήματα

mandrake4

.

[…]

καὶ τί δὲν κάνατε γιὰ νὰ μὲ θάψετε
ὅμως ξεχάσατε πὼς ἤμουν σπόρος

~Το κορμί και το σαράκι, εκδ.Μπιλιέτο 1997~

Surreal illustration: Mandrake

.

.