Γιώργος Γεωργούσης, Ο ακροβάτης

Images by Leszek Buzhnovski (Leszek Bujnowski) 2.

Μόλις που είχαν γεννηθεί ο Χώρος και ο Ήχος.

Πάντα πρωτόπλαστος ο ακροβάτης

–αβάφτιστη η βαρύτητα.

Αυτό που αγαπώ στις λέξεις

Είναι ότι αντιστέκονται στη φύση.

~Φωνήεντα Δέντρα, εκδ. Γαβριηλίδης 2006~

Art:Images by Leszek Buzhnovski