Μενέλαος Λουντέμης , Αγέλαστη άνοιξη (απόσπασμα)

The_mysterious_sea Rebecca chaperon

.

”Εάν βυθισθώμεν… ας βυθισθώμεν εις τον ωκεανόν! Ουχί εις την σκάφην..”

.

Painting: Rebecca Chaperon, The mysterious sea

.

.