Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, εξύψωση/ ένας βιασμός

Avery Palmer _Homesick

.

Ι
μια φιλόδοξη επέκταση
έξω-κοσμική/
συντηρεί αυτό το θλιβερό εγώ/
σε έναν κόσμο ακέραιων συμβάντων/
οι φερομόνες σιγούν στη μεθόριο/
ένα γέρικο γόνατο, αναιδές/
με φαγουρίζει/

ΙΙ
τα κορμιά που διαβήκαν/
ρήματα/
και ρήγματα/
η λευκή αφή του κενού/
στα σημεία όπου γεύτηκα με το στόμα/
ένα διεγερμένο ερυθρό/
που αναφλέγεται/
εκεί όπου δάγκωσα/

ΙΙΙ
έτσι αγκιστρώνομαι στον ιστό του χρόνου,
εγκυμονούσα τελεία που αποκτά υπόσταση
και καθ´ ύψος/
είτε λόγω δίψας/
είτε λόγω βιασμού/

~από τη συλλογή, Η Πτήση και το Χιόνι~

Art: Avery Palmer

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s