Χάρολντ Πίντερ, Ξέρω το μέρος

2 (2)

.

Εγώ ξέρω το μέρος.

Είναι αληθινό.

Οτιδήποτε κάνουμε

Διορθώνει το χώρο

Ανάμεσα στο Θάνατο

Και μένα

Και σένα.

Photo: via google

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s