Στέλλα Δούμου, Κάτω απ’τη γλώσσα

Wall painting from Pompeii, before 79 AD.

Αμφίκυρτη στους αποχαιρετισμούς
και στις αποχρώσες ενδείξεις μεγαθαυμάτων
μυρώνει τη γραφίδα
κι ένας άγνωστος νωπός κρατήρας ανοίγεται
όπου όλα είναι ρευστά και ζεματάνε.
Κάτω απ τη γλώσσα της
πηδούνε παρδαλά κατσίκια
έτοιμα να μαρτυρήσουν με χαρά
έναν ουρανό που τον κυκλώνουν
σεισμικοί κουρνιαχτοί.

Αφρίζει το γάλα όταν θυμάται τη μάνα του. Γι’ αυτό.
Γι αυτό μυρώνει τη γραφίδα.

{κατά τα άλλα
θα μπορούσε να συναρμολογεί νομίσματα
μα για έναν ανεξήγητο λόγο δεν το κάνει.}

Painting:  Wall painting from Pompeii, before 79 AD

{Woman holding wax tablets in the form of the codex.}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s