Ζέφη Δαράκη, Κατάκρυο φεγγάρι

.

In_the_Mirror_by_the_surreal_arts (1)

.

Περπατούσα

γύρω απ’ τη μοίρα μου

μ’ ένα κατάκρυο

για πρόσωπο φεγγάρι.

.

Γιατί δεν κοίταζα πια

τον καθρέφτη αλλά

το καρφί του καθρέφτη.

.

{Σε ονομάζω θα πει σε χάνω, εκδ. Αλεξάνδρεια 2008

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών}

Photo: In the Mirror by the surreal arts /via google

.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s